Jobs-it.dk

Find ledige IT jobs.

Scrum Master med SAFe-erfaring til agil udvikling

IT-job i Nordsjælland

Kan du sikre fremdrift og forandring? Og har du forståelse for forretning, processer og IT?
Vi søger kolleger, der kan drive agile processer fremad i Pension & Sikrings ART’en (P&S ART’en). ART’en har ansvaret for drift og udviklingsopgaver inden for ATP Livslang Pension og de mange arbejdsmarkedsordninger, ATP administrerer på vegne af arbejdsmarkedets parter og staten. Alle områderne har ophæng i lovgivningen, og ART’en arbejder hele tiden med at forenkle krav og regler for at opnå en høj automatiserings- og digitaliseringsgrad. Vi har arbejdet efter SAFe i tre år.

Vi er på udkig efter dig, der sikrer teamets leverancer igennem løbende forbedringer og ved at håndtere udfordringer undervejs. Dig, der kan agere bindeled mellem teamet og ART-ledelsen i samarbejde med en Product Owner. Og dig, der arbejder med kunden i fokus og skaber flow, fremdrift og transparens i teamets arbejde.

Du er den, der assisterer dit team og ART’en med at få det optimale ud af de agile processer, og derudover:

  • driver den fortsatte agile udvikling med et klart fokus på værdiskabelse i leverancerne

  • faciliterer agile events, herunder Iteration Planning, Daily, Review og Retrospektiv samt teamets PI Planning

  • skaber grundlag for at teamet selv tager ansvar for indsats og resultater samt arbejder med kontinuerlig forbedring af arbejdet

  • udviser pragmatisme ift. rammeværk...