Jobs-it.dk

Find ledige IT jobs. Skabt af jobsearch.dk

Afsnitsledende sygeplejerske til nyt AMA-A afsnit i Klinik Medicin og Akut og Klinik Kirurgi og Kræftbehandling

IT-job i Aalborg

Har du lyst til at udvikle et nyt akut modtage afsnit med primært fokus på akutte kirurgiske patienter, og har du lyst til at være leder på tværs i en organisation under udvikling frem mod vores nye Aalborg Universitetshospital, så er du måske vores nye leder.

Vi søger en leder med lyst til en spændende ledelsesopgave på tværs af hospitalet, hvor faglig udvikling, sammenhængende patientforløb og arbejdsmiljø vil være i fokus.

Afsnitsprofil
I forbindelse med integrering af pandemiberedskabet på Aalborg Universitetshospital etableres et nyt akut modtageafsnit med primært fokus på akutte kirurgiske patienter.

Afsnittet vil rumme 20 + 4 sengepladser, som rummer både akutte kirurgiske patienter og en mindre del af planlagte mave-tarm kirurgiske patienter til indlæggelse eller dagkirurgisk behandling.

Afsnittet etableres i et tæt samarbejde mellem hospitalets akutte modtagelse og mave-tarm kirurgiske afdeling. I plejegruppen ønsker vi at sikre kompetencer på tværs af de to specialer, og forestiller os at der arbejdes og udvikles på tværs blandt andet ved rotation imellem det nye afsnit, AMA og mave-tarm kirurgisk afdeling.

Afsnittets profil og personalemæssige sammensætning er under udvikling og du får mulighed for at være med til at udvikle den.

Som afsnitsleder er du ansvarlig for den daglige ledelse af afsnittet. Du skal sikre den faglige udvikling i et tværfagligt miljø, hvor du vil have et...